V Arboretumu Volčji Potok, v razstavišču pod arkadami, si lahko ogledate razstavo z naslovom Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta. Na osmih panojih so predstavljeni osnovni ekosistemi, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske.

Vabljeni na ogled med 12. septembrom in 4. oktobrom.

Avtor zgornje fotografije Planinskega polja je Davorin Tome.

Organizator / Sodelujoči