V avli Nacionalnega inštituta za biologijo, na Večni poti 111 v Ljubljani, si lahko ogledate razstavo z naslovom Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta. Na devetih panojih so predstavljeni osnovni ekosistemi, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske.

Vabljeni na ogled med 20. majem in 15. avgustom.

Avtor zgornje fotografije je Jošt Gantar.

Organizator / Sodelujoči