Učenci 5. razreda OŠ Grad bodo 3. oktobra 2018 v grajskem parku pri gradu Grad spoznavali rastlinske in živalske vrste, ki živijo v tem posebnem življenjskem okolju. V parku poleg avtohtonih drevesnih vrst uspevajo tudi številne tujerodne vrste, ki še dodatno prispevajo  k že sicer izjemni pestrosti živih bitij v grajskem parku. Posebnost grajskega parka so tudi številne vrste gliv, ki na Goričkem uspevajo le v grajskem parku.

Organizator / Sodelujoči