Skupni turistov smo na gradu Podsreda predstavili zavarovano območje Kozjanski regijski park in projekt Life Naturaviva.