Na letnem občnem zboru Turističnega društva Bistrica ob Sotli smo predstavili aktivnosti projekta Life Naturaviva s poudarkom na trenutno aktualni akciji zelene infrastrukture. Povabili smo jih, da v svoj program vključijo zasaditev cvetličnih gred z medovitimi rastlinami kot smo to že naredili v Podsredi in dogovorili smo se za kar 3 grede.