V četrtek, 9. novembra 2017, bo svoje izkušnje s pripravo in izvajanjem Life Naturaviva projekta delila Majda Odar iz Triglavskega narodnega parka. Delavnica z naslovom “LIFE sredstva za zavarovana območja” bo potekala na Brdu pri Kranju. Delavnico organizira Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti z namenom predstavitve priložnosti, ki jo program LIFE predstavlja zavarovanim območjim in njihovim upravljavcem.

Organizator / Sodelujoči