12. maja 2018 bomo skupini častnikov (Območno združenje častnikov Šmarje pri Jelšah) zraven zavarovanega območja Kozjanski park- predstavili tudi projekt Life Naturaviva.