Za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje smo pripravili predavanje o senožetih. Senožeti so najlepši pisani vrtovi. To so bile površine, ki so bile najbolj oddaljene od doma, zato so ostajale za konec košnje. Čeprav je bilo delo težko, so v senožeti vsi radi hodili. Običaji in te najbolj pisane površine danes izginjajo. Kulturna krajina nam izginja. Z njo pa nam izginja tudi rastlinska in živalska pestrost, ki se je na teh površinah razvijala. Tujci nam jih zavidajo, mi se pa kar ne moremo odločiti, kako bi z ustrezno kmetijsko politiko te skozi stoletja gozdu iztrgane površine ohranili. Kako dolgo bomo še lahko uživali v tej pisani barvni paleti? Slušateljem je senožeti predstavil dr. Jože Bavcon.

Organizator / Sodelujoči