10. februarja 2020 je na povabilo Planinskega društva Bohor Senovo Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka na Senovem izvedel predavanje o pomenu opraševalcev.

Vsak tretji grižljaj naše hrane je odvisen od opraševalcev.  V zadnjih 30 letih smo zmanjšali število žuželk za 75 %. Poznamo naše opraševalce? Kako njim (in nam) lahko pomagamo preživeti?