Ob Dnevu mokrišč, ki ga obeležujemo 2. februarja, smo na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani gimnazijcem in njihovim profesorjem predstavili namen varstva Krajinskega parka Ljubljansko barje in njegove značilnosti, s poudarkom na predstavitvi biotske pestrosti, poleg tega pa smo jim predstavili tudi načrtovanje njegovega razvoja v prostoru in času. Predavanja, ki ga je aktiv biologije in študija okolja organiziral v okviru projekta Erasmus+, se je udeležilo kar 69 gimnazijcev.

Foto: Davorin Tome

Organizator / Sodelujoči

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE