V petek, 22. novembra 2019 ob 18:30 uri vabljeni v Valvasorjevo knjižnico v Krško na predavanje Adrijana Černelča iz Kozjanskega parka z naslovom “Biotska pestrost travniških sadovnjakov”.

Za območje Slovenije lahko trdimo, da ima gledano v svetovnem merilu nadpovprečno biotsko raznovrstnost. Ta se nenehno spreminja, zlasti na kmetijskih zemljiščih zasledimo njeno zmanjševanje. V predavanju boste lahko spoznavali travniške sadovnjake, na katerih se je biotska raznovrstnost v veliki meri ohranila predvsem zaradi ekstenzivne obdelave kmetijskega zemljišča.

VABILO