Tudi bučevke (Cucurbitaceae) so del biotske pestrosti. Kakšne koristi nam torej prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili, a ne prizadeli? Obiščite nas na informativni stojnici. Za otroke bodo na voljo tudi delavnice!

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE