V četrtek, 19. 4. 2018, smo skupaj z 20 dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra izvedli naravovarstveno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na zaraščeni parceli blizu kraja Podkraj, ki je v zakupu JZ KPLB.

V dobrih dveh urah smo uspeli populiti za dve veliki vreči zlate rozge, ki se širi po travnikih zaradi pozne košnje in izpodriva naravno vegetacijo. Nato smo se sprehodili še do Strahomerskih oken, kjer je urejen podest in informativne table za obiskovalce. Dijaki so izvedeli, kako nastanejo izviri na Ljubljanskem barju in njegovem obrobju, ki jih imenujemo barjanska okna, in kakšen je njihov pomen, nato pa smo s skupnimi močmi popravili varovalno ograjo iz vej ob razglednem podestu, ki smo jo spletli ob lanskoletni akciji.

Po uspešnem zaključku akcije smo se zahvalili dijakom za pomoč in se strinjali, da bomo tudi v prihodnje sodelovali na podobnih dogodkih.

Foto: Nina Lozej