Za otroke 4. starostne skupine vrtca Kuzma smo izvedli naravoslovni dan na temo vodnih živali. Z otroci smo spoznavali, kakšne vrste voda poznamo in najpogostejše živali, ki živijo v njih. Vidra, bober, belorepec, race, žabe, vodomec in kačji pastirji so bili le eni izmed spoznanih živali. Za popestritev smo z otroci prebrali zgodbici Žabica je rešena in izgubljeno jajce. Na koncu so otroci preizkusili, kako se živali premikajo in preverili spomin z igro spomina.

Organizator / Sodelujoči