Učenci sedmega razreda OŠ Grad so v okviru naravoslovnega dne v četrtek 23.5.2019 odkrivali biotsko pestrost gozdov. Spoznali so tipe gozdov, ki jih najdemo na planetu, v Sloveniji in na Goričkem. V gozdu za šolo so prepoznavali rastlinske vrste in razlike med njimi, prav tako pa so prepoznali razliko med rastlinami, lišaji in glivami. Spoznali so tudi živali, ki prebivajo v gozdovih in jih glede na prebivališče razvrstili po slojih gozda. Z učenci smo v humusu iskali živali in ugotavljali s čim se prehranjujejo in kakšna je njihova vloga, ter z igro ponavljali vrste dreves. Za konec so učenci rešili delovni list, s katerim so ponovili pridobljeno znanje.

Organizator / Sodelujoči