Osnovna šola Cankova je v petek 27.9.2019 organizirala kulturni dan, ki so ga učenci 6., 7., 8. in 9. razredov preživeli na največjem gradu v Sloveniji, gradu Grad. Učencem so bile predstavljene različne vsebine, v sklopu projekta LIFE Naturaviva pa so spoznavali vzajemno povezanost naravnega okolja in kulture na Goričkem oz. v Prekmurju. Pri tem so spoznali, da na razvoj kulture nekega območja bistveno vpliva tudi biodiverziteta tamkajšnjega okolja, hkrati pa tudi načine, kako na biodiverziteto danes vpliva kultura in kulturna dediščina.

Organizator / Sodelujoči