11. septembra je Javni zavod Krajinski park Goričko v okviru projekta LIFE NATURAVIVA na OŠ Kobilje izvedel naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dne je bila biodiverziteta travnikov na Goričkem. Z učenci 2. in 3. razreda smo se pogovarjali o življenjskih okoljih na Goričkem in pri tem izpostavili pomen travnikov. Predstavili smo rastline na travnikih in njihovo zgradbo, opazovali in poslušali smo travniške živali ter jih povezali v prehranjevalne verige. Pri tem smo opozorili na posledice, ki jih povzroči izguba biodiverzite. Za popestritev naravoslovnega dne smo poslušali zvoke živali, se igrali igro spomina in igro pantomime živali. Na poti domov smo opravili še ”očiščevalno akcijo” in tako poskrbeli ža čistejšo in lepšo okolico šole.

Organizator / Sodelujoči