Na velikih slikah in v besedi so predstavljene najpogostejše invazivne tujerodne vrste: rastline in živali, ki so prisotne v Sloveniji. Z razstavo želimo prispevati k njihovi splošni razpoznavnosti v naravi in kulturni krajini, hkrati pa tudi opozoriti na nevarnosti s katerimi pretijo našim domačim vrstam in predstaviti ukrepe s katerimi lahko vsak med nami prepreči njihovo nekontrolirano širjenje.

Razstava bo na ogled od 1. junija do 31. avgusta 2021 pred Centrom TNP Bohinj.

Nastala je v okviru projekta LIFE NATURAVIVA – Biodiverziteta – umetnost življenja.

Organizator / Sodelujoči