Projekt Life Naturaviva boste lahko spoznali tudi na letošnjem Kulturnem bazarju, ki poteka v Cankarjevem domu, in katerega glavni cilj je doseči boljšo obveščenost o kulturni ponudbi v Sloveniji ter v strokovni in širši javnosti prebuditi interes za kulturno-umetnostno vzgojo oziroma za kulturo. Kulturni bazar je tradicionalno zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, za strokovne delavce širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujejo kulturnovzgojne vsebine (prehrana, zdravje, okolje in prostor, šport …) ter za študente. Tudi slovenski naravni parki prispevajo k kulturni vzgoji, predvsem v svoji lokalni okolici. Na letošnjem bazarju bodo svoje vsebine predstavljali sodelavci iz Kozjanskega parka.