V časih, ko je najpomembnejši takojšnji ekonomski učinek, je izpostavljanje pomena mokrišč za prihodnje rodove še bolj pomembno. Velik pomen imajo ob močnejših nalivih, saj delujejo kot ogromna goba, ki vpija vodo, ki bi sicer lahko poplavila naselja. Pomembna so na primer tudi pri čiščenju odpadnih voda in tudi kot vir vode. O teh in drugih pomenih mkokrišč smo izobraževali osnovnošolce v okviru projekta LIFE NATURAVIVA.

Organizator / Sodelujoči