14. maja bomo izvedli izobraževalno delavnico o travniških sadovnjakih in spoznavanje NATURA 2000 območja za učence Šolskega centra Grm Novo mesto.