3. aprila bomo sodelavci iz Krajinskega parka Ljubljansko barje predstavljali naše dvoživke in njihove značilnosti osnovnošolcem na OŠ Prule.

Organizator / Sodelujoči

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE