Za osnovnošolce smo izvedli delavnico, na kateri so bolje lahko spoznali biodiverziteto v splošnem in v Sloveniji ter še posebej na območju TNP-ja.

Organizator / Sodelujoči