Izraz biodiverziteta je poslovenjena tujka, ki opisuje neverjetno pestrost življenja na Zemlji. To niso samo različne vrste, ki naj bi jih bilo na Zemlji več kot 10 milijonov, temveč tudi različnost osebkov vsake izmed njih in pestrost njihovih življenjskih navad. Slovenija predstavlja dobrega 0,01 % kopnega na Zemlji in ima velikosti in geografskemu položaju primeren delež svetovne biodiverzitete. Znanih je okoli 25.000 vrst, verjetno pa jih na našem ozemlju živi vsaj še enkrat toliko. Delček tega bo predstavljeno na 80 panojih Jakopičevega sprehajališča od 14. maja do 1. julija 2021.

Vljudno vabljeni na ogled!

Razstavo Biodiverziteta Slovenije je omogočil Turizem Ljubljana.

Organizator / Sodelujoči