Na OŠ Cankova pripravljajo EKO DAN in vrsto različnih okoljsko obarvanih aktivnosti. Med drugim bodo na delavnicah, ki jih bo pripravil Inštitut Lutra, spoznali, da ekologija ni le ločevanje odpadkov. Eko-LOGIJA je namreč cela znanost o raziskovanju odnosov med živimi bitji in okoljem. Nemogoče je torej biti ekolog brez osnovnih znanj o rastlinah, živalih in drugih skrivnostnih bitjih, ki živijo v sožitju ali celo v večnem tekmovanju za preživetje z ljudmi.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE