13. maja 2022 smo za študente Višje strokovne šole GRM Novo mesto izvedli obsežno delavnico o biodiverziteti Kozjanskega parka. Predstavili in ogledali smo si gnezdišče čebelarja v Župjeku na Bizeljskem, se sprehodili po Grajski poti Podsreda in si ogledali še suhi travnik na Vetrniku.