V marcu smo s predšolskimi otroki VVE Sveti Jurij in VVE ter POŠ Pertoča na delavnici Raznoživost voda obeležili Svetovni dan voda. Delavnico, na kateri spoznavamo pomen vode za življenje, za kaj vse vodo uporabljamo in kakšno življenje se skriva v in ob njej, smo tokrat pripravili še za vedoželjne učence prve triade.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE