Za učence 8. razreda OŠ Kozje smo 26. aprila 2022 izvedli delavnico ob Grajski poti Podsreda. Tema je bila biodiverziteta gozda, ptice in zavarovano območje Kozjanski park.