22. junija 2021 smo za učence 3. razreda OŠ Lesično v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka na Gradišču pri Podsredi izvedli delavnico o biotski pestrosti travnika in o pomenu travniškega sadovnjaka.