27. maja smo osnovnošolcem iz OŠ Bistrica ob Sotli na Grajski poti Podsreda predstavili biotsko pestrost gozda ob poti ter nato spoznali še kolonijo malih podkovnjakov na podstrešju gradu Podsreda.