Izvedli bomo delavnico o čebelah samotarkah za Vrtec Anice Černejeve – enota Hribček.