Za 21 učencev 4. razreda Osnovne šole Dobova smo ob Svetovnem dnevu bobra na njihovi šoli izvedli delavnico na to temo. Učenci so si lahko tudi ogledali dermoplastični preparat bobra.