30. maja 2018 bomo za učence 4. in 5. razreda OŠ Krmelj izvedli izobraževalno delavnico o biodiverziteti reke Krke in izvira Studene.