Za 14 učencev 7. razreda smo izvedli delavnico na temo biodiverzitete gozda. Sprehodili smo se po Grajski poti Podsreda in ob njej spoznavali značilnosti gozda.