V prostorih KP Ljubljansko barje bomo izvedli usposabljanje vodnikov parka, kjer bodo različni strokovnjaki izvedli različna predavanja o živalskem in rastlinskem svetu Ljubljanskega barja, predstavljena pa bo tudi tematska pot Mali plac.

Organizator / Sodelujoči

KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE