Z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana smo se odpravili na spoznavanje biotske pestrosti pri ribnikih v dolini Drage pri Igu. Predstavili smo jim nastanek ribnikov, spregovorili tudi nekaj besed o biotski pestrosti, zatem pa smo se odpravili proti parceli, kjer so dijaki ostranjevali tujerodno invazivno vrsto žlezavo nedotiko. Na poti so spoznavali pisan živalski in rastlinski svet tistega območja, predvsem so bili zanimivi kačji pastirji.

Aktivnost smo izvedli v sodelovanju s projektom Sava TIES, ki ga prav tako izvajamo v JZ Krajinski park Ljubljansko barje.

Foto: Barbara Vidmar