Druga skupina dijakov Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana je spoznavala biodiverziteto v dolini Želimeljščice, kjer so odstranjevali kanadsko in orjaško zlato rozgo, tujerodni invazivni vrsti. Rastlino so, kjer so jo našli, odstranjevali ročno s puljenjem. Po koncu akcije so dijaki dobili nalogo, da poiščejo tri rastlinske vrste in jih določijo s pomočjo priročnikov ter jih predstavijo drugim dijakom.

Aktivnost smo izvedli v sodelovanju s projektom Sava TIES, ki ga prav tako izvajamo v JZ Krajinski park Ljubljansko barje.

Foto: Davorin Tome