V sredo, 23. 5. 2018, smo skupaj z dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra izvedli že drugo naravovarstveno akcijo letos. Tokrat smo odstranjevali invazivne tujerodne rastlinske vrste na travniku ob cesti Ig – Škofljica, ki je v zakupu JZ KPLB. Po prihodu na zemljišče smo dijakom na kratko predstavili značilnosti Ljubljanskega barja in problematiko širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, nato pa smo se zagreto lotili puljenja zlate rozge. Po dveh urah vztrajnega polnjenja vreč smo ugotovili, da smo odstranili večino rastlin rozge na večjem delu naravovarstveno pomembnega travnika, na katerem izvajamo pozno košnjo. Za nagrado ob uspešni izvedbi akcije smo se posladkali z gozdnimi jagodami na robu travnika.

Foto: Nina Lozej