4. septembra 2018 bomo predstavnikom Društva Karitas Ptuj predstavili zavarovano območje Kozjanski regijski park in projekt Life Naturaviva.