Na javnem posvetu “POTENCIALI EKO-SOCIALNEGA TURIZMA” projekta Interreg SI-HR ECooL-Tour, bo predstavljen tudi projekt Life Naturaviva. Dogodek je namenjen predstavitvi obstoječih dobrih praks trajnostnega turizma ter novih turističnih storitev, ki se razvijajo v okviru projekta ECooL-Tour na področju Pomurja, Podravja, Međimurske in Varaždinske županije. Poudarek bo predvsem na potencialih naravne in kulturne dediščine, medsebojnega povezovanja in skupnega oblikovanja edinstvenih doživetij za obiskovalce. Projekt LIFE NATURAVIVA in aktivnosti Vidrinega raziskovalnega in turističnega centra Aqualutra bo predstavila Tatjana Gregorc iz Inštituta Lutra. Posvet organizira projekt SI-HR ECooL-Tour.

Organizator / Sodelujoči

LUTRA, INŠTITUT ZA OHRANJANJE NARAVNE DEDIŠČINE