Magistrski študijski program Alma Mater Europaea – ECM Ekoremediacije je inovativni študij o varovanju okolja, ki vključuje primere dobrih praks in čezmejno sodelovanje. Z ekoremediacijami varujemo okolje in ga obnavljamo na način, kot deluje narava, s tem pa krepimo notranje samoobrambne sposobnosti narave in okolja.

V okviru študija se bodo študentje podali na strokovno ekskurzijo po Ljubljanskem barju in spoznavali njegove zanimivosti, zgodovino, z večjim poudarkom na varovanju narave in spoznavanju biodiverzitete.

Foto: Davorin Tome