V sredo 3.7.2019 je bil projekt Life Naturaviva prisoten tudi na festivalu Re Pannonia v Križevcih pri Ljutomeru. Javni zavod Krajinski park Goričko je stojnici predstavljal dejavnosti projekta, obiskovalci pa so hkrati imeli priložnost spoznavati biodiverziteto Krajinskega parka Goričko in sodelovati v delavnici izdelovanja slik z Natura 2000 vrstami, ki jih najdemo na Goričkem.

Organizator / Sodelujoči