V okviru projekta LIFE NATURAVIVA (LIFE16 GIE/SI/000711), katerega partner je Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, bomo naslednji torek, 21. januarja 2020 med 8:45 in 15. uro izvedli usposabljanje o biodiverziteti z vidnimi strokovnjaki tega področja (20200121_LNV_program_1.usposabljanje o BD).

Usposabljanje bo potekalo na sedežu Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, v predavalnici P3.

Namen tega usposabljanja je seznaniti strokovnjake, ki delamo/te/jo na področju kmetijstva, razvoja podeželja in drugih področjih, ki se nanašajo na delo z naravnim okoljem s cilji in različnimi aktivnostmi na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in nas vse skupaj še intenzivneje spodbuditi, da to tematiko še bolj vključujemo v svoje delo. Zlasti pa je usposabljanje primerno za učitelje biotehniških šol.

Prijave zbiramo najkasneje do ponedeljka, 20. 1. 2020 dopoldan na e-naslov sodelavke na projektu LIFE NATURAVIVA dr. Mateje Colarič Bajc mateja.colaric@guest.arnes.si. V kolikor imate kakšne posebnosti glede prehrane, prosim sporočite to ob sami prijavi.

Veseli bomo vaše udeležbe. Prosimo pa vas tudi, da vabilo posredujete naprej po vaših kontaktih, za katere menite, da bi bila zadeva zanimiva.

Lepo povabljeni v imenu partnerja projekta LIFE NATURAVIVA, Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma!