Starejšim osnovnošolcem bomo predstavili dvoživke na Ljubljanskem barju, njihove značilnosti, lahko pa si jih bodo ogledali tudi povsem od blizu.

Fotografija: Davorin Tome