Letos smo v sodelovanju s Herpetološkim društvom uspešno ohranili nekaj gnezd močvirske sklednice (Emys orbicularis), ki je edina slovenska avtohtona sladkovodna želva. Raziskave v prejšnjih letih so pokazale, da je na Ljubljanskem barju največja gostota močvirskih sklednic na območju Gmajnic ter v dolini ribnikov v Dragi pri Igu. Predvsem na območju Gmajnic ob vodotoku Curnovec samice odlagajo jajca tudi na njivah, uspešnost gnezdenja in preživetje mladičev pa je zaradi povozov kmetijske mehanizacije, oranja in spravila pridelkov na teh območjih skoraj ničelna, kar posledično pomeni izumrtje vrste.

S pomočjo popisa natančnih lokacij gnezd smo nekaj gnezd, ki so se nahajala na ali ob njivskih površinah na območju Gmajnic, zaščitili z mrežo, ki je varovala izležena jajca v zemlji pred plenilci. Nato smo se s kmetom, ki obdeluje eno izmed njiv, dogovorili za pogodbeno varstvo dela njive, kjer se je gnezdo nahajalo. S količki smo označili lokacijo gnezda in kmet se je držal dogovora, da tega dela njive ni preoral oz. čez ni zapeljal s traktorjem. Dve gnezdi pa smo našli na nasipu ob velikem ribniku v dolini Drage pri Igu, s katerim upravlja Lovska družina Ig. Tudi z njimi smo se dogovorili, da ohranijo ta del nasipa, jeseni pa so se male želvice v vseh zaščitenih gnezdih uspešno izvalile in se podale na pot proti prezimovališčem.