Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta bo na ogled v Europarku v Mariboru od 25. maja do 2020 7. junija 2020 v času obratovalnih ur. Razstava predstavlja osem osnovnih ekosistemov, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Vabljeni k ogledu!