Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta bo na ogled v avli Ministrstva za okolje in prostor, in sicer od 9.11.2020 do 26.2.2021. Razstava predstavlja osem osnovnih ekosistemov Slovenije: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Vabljeni na ogled!