Krajinski park Radensko polje vabi na razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, ki bo na ogled v njihovi informacijski pisarni od 4.10.2020 do 15.10.2020 v času obratovalnih ur. Razstava predstavlja osem osnovnih ekosistemov, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Vabljeni na ogled!