Skupnost naravnih parkov Slovenije, med katerimi bodo tudi Krajinski park Goričko, Kozjanski park, Triglavski narodni park in Krajinski park Ljubljansko barje, se bo predstavila na sejmu AGRA v Gornji Radgoni  med 25.8. in 30.8.2018. Na stojnicah bodo parki predstavljali tudi biodiverziteto v zavarovanih območjih. Med drugim se bodo obiskovalci stojnice lahko preizkusili v poznavanju pestrosti kulturnih rastlin in poznavanju slovenskih parkov.

Organizator / Sodelujoči