Izvedli bomo predstavitev Kozjanskega parka in projekta Life Naturaviva za študente visoke šole Novo mesto.